ادامه پیشروی ارتش در عمق مناطق صخری در تلول الصفا

سویدا-سانا

واحد‌های ارتش با همکاری نیرو‌های همپیمان و نیروی هوایی ، به تعقیب تروریست‌های”داعش”  باقی‌مانده در منطقه تلول الصفا در بادیه سویدا ادامه می‌دهند و خسارت ها و تلفات سنگینی به تروریست های گروه”داعش” وارد کردند.

خبرنگار سانا گفت که : نیروهوایی با همکاری با نیروی  موشکی ضربات سنگینی به  استحکامات و مخفیگاه های تروریست های داعش  در منطقه تلول الصفا درعمق بادیه شرقی سویدا وارد کردند  و تعداد زیادی از تروریست های”داعش” را به هلاکت رساندند.

خبرنگار سانا گفت یگان های ارتش عربی سوریه همچنین به پیشروی های خود در عمق مناطق صخری در تلول الصقا  ادامه می دهند و خسارت ها و تلفات سنگینی به تروریست ها وارد کردند.

ث/غ/ م خ