روسیه یک نشست شورای امنیت برای بررسی نتایج اجلاس تهران در مورد سوریه را پیشنهاد می کند

مسکو-سانا

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد برگزار یک نشست در شورای امنیت فردا سه شنبه برای بررسی نتایج اجلاس سگانه تهران (روسیه وایران وترکیه) در مورد سوریه را پیشنهاد کرد.

خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گزارش داد که رئیس دفتر مطبوعاتی نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل متحد فئودوراسترژیژووسکی،گفت:

روسیه برگزاری یک جلسه باز شورای امنیت با در نظر گرفتن توجه و اهتمام برخی اعضای شورا به نتایج نشست سران روسیه، ایران و ترکیه را درخواست کرده است.

گفتنی است که متن بیانیه نشست سگانه کشورهای ضامن روند آستانه برای حل بحران سوریه بر برپایبندی مستحکم و مستمر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه، ومبارزه با تروریسم تاکید کرد.

 

شاهد أيضاً

تداوم حرکت ارتش عربی سوریه برای استقرار در منطقه منبج و مقابله با تجاوز ترکیه

تداوم حرکت ارتش عربی سوریه برای استقرار در منطقه منبج و مقابله با تجاوز ترکیه