رئیس جمهور اسد دستور اعفای افراد معاف از سربازی از دریافت تایید سفر، صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور شماره 14 سال 2018 در مورد اعفای افراد معاف از سربازی از دریافت تایید سفر از شعبه های اداره یرمایه انسانی سرباز، صادر کرد.

حسين

شاهد أيضاً

برگزاری همايش مقدماتی همکاری بین شرکت های ایرانی و سوریه در حاشیه نمایشگاه باسازی سوریه

دمشق -سانا  سفارت ایران در دمشق  یک همايش مقدماتی همکاری بین شرکت های ایرانی و …