قتل 3 یمنی و مجروح شدن 4 دیگر در پی تجاوز عربستان سعودی علیه شهر حدیده

صنعاء-سانا

مزدوران سعودی شهر حدیده  را هدف بمباران توپخانه ای قرار دادند، و بر اثر آن 4 نفر غیر نظامی شهید، و 4 دیگر از یک خانواده زخمی شدند.

سایت “مسیره نت” یاد کرد: بمباران تجاوز عربستان سعودی منزل آن خانواده در منطقه “المدمن” واقع در جنوب “التحیتا” مورد هدف قرار داد، باعث به قتل 3 یمنی و مجروح شدن 4 دیگر شد.