روزنامه ایندیپندنت” سیاست های ترامپ نژادپرستانه است وموجب افزایش منازعات در جهان می شود

لندن-سانا

روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس تاکید کرد که سیاست های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در طول دو سال گذشته از حکمرانی خود “نژادپرستانه وموجب افزایش منازعات در جهان” بود.

روزنامه مزبور مقاله ای از نویسنده خانم “لوینا ووترز” منتشر کرد که در آن آمده است: ادعاهای ترامپ درمود اینکه او تنها رئیس جمهوری که برای اقلیت ها واز چند دهه در آمریکا کارهای بسیاری انجام داده موج وسیعی از واکنش ها را در پی داشت چراکه با مرور بر چند تصمیم که توسط ترامپ گرفته شده یا جملات وعباراتی که درحق آن گروه ها به کار می گرفت می توان سطح نژادپرستانه ونفرین او از این اقلیت ها لمس کرد.

ترامپ یک تویتیر منتشر کرد که در آن ادعا کرد که او به نفع اقلیت ها در ایالات متحده بیشتر از هر رئیس جمهور دیگر در آمریکا کار کرده است.

نویسنده گفت” نتایج نظرسنج ها که از زمانی رسیدن ترامب به کرسی قدرت در آمریکا صورت گرفته نشان می دهند که بیشتر از 50% از مردم آمریکا اعتقاد دارند که رئیس جمهور شان “ادم نژادپرستی” است. همچنین تعدادی از مطالعات بیان می کند که نظرات ترامپ درمورد نفرین خارجی ها نسبت به آمریکا به ویژه تصمیمات نژادپرستانه ای ومخالف حقوق بشر که توسط خود ترامپ درمورد هجرت وسفر به تعدادی از کشورهای خاورمیانه وعملی کردن سیاست های عدم مدارا با نوجوانان که مرزها را به شکل غیر قانونی عبور کنند وهمچنین تصمصم چدایی بچه ها از اهالی خود  به امضا رسیده  موجب تحریک خشونت می شود.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

یک سایت چکی: اعلامیه ترامپ در مورد جولان اشغالی یک نقض صریح قوانین بین المللی است

پراگ-سانا سایت چکی “ایه نیوز” تاکید کرد که اعلامیه ترامپ در مورد جولان اشغالی یک …