انهدام دوتیم تروریستی درغرب ایران  

تهران -سانا

سیدمحمود علوی دوزیر اطلاعات ایران اعلام کرد : با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دستگاه های امنیتی در ادارات کل اطلاعات کرمانشاه و کردستان، دو تیم تروریستی در غرب ایران منهدم شد.

وزیر اطلاعات  ایران گفت: یکی از این تیم ها شامل ۱۲ نفر از عوامل و مرتبطان عوامل تروریستی بود که همگی آنها شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در اقدام دیگر، تیم نظامی وارداتی گروهک تروریستی که با هدف اجرای اقدامات خرابکارانه و تروریستی وارد کشور شده بود، شناسایی و قبل از هر نوع اقدام خرابکارانه منهدم شد.

علوی افزود: در درگیری مسلحانه با این تیم تروریستی، دو نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند و دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

علوی گفت: از این تیم تروریستی، چندین قبضه اسلحه اتوماتیک ، نارنجک، وسایل ارتباطی و وجه نقد کشف و ضبط شد. برخی از عوامل ترور  فرمانده راهنمایی شهرستان روانسر ، جزو دستگیرشدگان عملیات اخیر هستند.

 

ث/غ/ م خ