بازداشت 11 فلسطينی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز با حمله به مناطق مختلف کرانه باختری  11 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی /معا/ اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر ضمن یورش به مناطق مختلف در کرانه باختری 11 فلسطینی را بازداشت کردند.

نیروهای اشغاگر ، دو ماهیگیر فلسطینی را در سواحل شمال نوار غزه بازداشت کردند.

غياث/م.خ/ثنا