هشدار وزارت اوقاف فلسطین نسبت به هرگونه تعرض به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا

وزارت اوقاف فلسطین نسبت به اتخاذ هر گونه تصمیمی توسط رژیم اشغالگر که باعث تعرض به مسجد الاقصی شود هشدار داد.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی /وفا/ ، دایره اوقاف اسلامی و امور مسجد مبارک الاقصی تاکید کرد که مسجد الاقصی حرم شریف با مساحت ۱۴۴ دونمی خود که تمامی خیابان های منتهی به آنرا در بر می گیرد، یک مسجد اسلامی و بخش اصیلی از عقیده هر مسلمانی است و قابل تقسم و مشارکت نیست.

اوقاف فلسطین بیان کرد: تصویب اقامه هر گونه نماز برای غیر مسلمانان در مسجد الاقصی و تغییر وضعیت تاریخی، دینی و حقوقی حاکم بر آن تجاوز آشکار علیه اسلام و مسلمانان در سراسر جهان به شمار می رود.

غیاث/م.خ/ثناء