آمادگی کامل تمام بیمارستان های دمشق در ایام عید قربان

آمادگی کامل تمام بیمارستان های دمشق در ایام عید قربان

غياث/م.خ/ثنا