رئیس‌ جمهور دکتر بشار اسد نماز عید قربان را در مسجد الروضه در دمشق اقامه کرد

رئیس‌ جمهور دکتر بشار اسد نماز عید قربان را در مسجد الروضه در دمشق اقامه کرد.

غیاث/م.خ