تیراندازی به سفارت آمریکا در آنکارا

آنکارا-سانا

اشخاص ناشناس از داخل یک خودرو به سمت سفارت آمریکا در آنکارا تیراندازی و سپس فرار کردند.

شبکه سی.ان.ان ترک گفت که  اشخاص ناشناس از داخل یک خودرو به سمت سفارت آمریکا در آنکارا تیراندازی و سپس فرار کردند. بر اثر اين تيراندازی شيشه‌های ساختمان سفارت شکست، اما تلفاتی در بر نداشت.

تحقیقات پلیس در خصوص شناسایی عوامل این اقدام و علت آن آغاز شده است.

ث/غ/م خ