اپلیکیشن موبایل نمایشگاه بین المللی دمشق یک هفته قبل از افتتاح اين نمايشگاه در دسترس قرار خواهد گرفت

دمشق – سانا

مؤسسه عمومی نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی سوریه با همکاری شرکت بین المللی فن آوری های آموزشی به منظور سهولت بازدید مهمانان از شصتمین نمایشگاه بین المللی دمشق، اپلیکیشنی برای این امر تهیه نموده است.

یکی از مدیران مؤسسه عمومی نمایشگاه ها سوریه درمورد این اپلیکیشن توضیح داد: مهمانان می توانند با وارد شدن به موتورهای جستجو جهانی این اپلیکشن را دانلود و بر روی گوشی خود نصب نمایند.

وی افزود: اپلیکیشن شصتمین نمایشگاه بین المللی یک هفته قبل از افتتاح نمایشگاه در دسترس قرار خواهد گرفت.

غياث/م.خ/ثناء