70 کارخانه صنعتی در منطقه تل کردی در ریف دمشق به چرخه تولید بازگشت

ریف دمشق -سانا

پس از سرکوب تروریست ها در منطقه تل الکردی  از ریف دمشق ، حدود 70کارخانه و کارگاه به مدار تولید بازگشتند.

صنعت کاران این منطقه  طی بازدید مأمون حمدان وزیر مالی گفت :با مشکلاتی در روند تولید روبه رو هستند که یکی از آنها انرژی برق است که برای فعالیت کارخانه ها و روشنایی خیابان ها و معابر اطراف منطقه ضروری است.

محمد أكرم الحلاق رئیس اتاق صنایع دمشق و حومه آن  گفت : پس از آزادسازی منطقه تل کردی از دست تروریست ها و بازگشت صنعتگران، تامین برق منطقه که بزرگترین مانع در مسیر فعالیت آنان بود هم اینک حل شده است.

ث/غ/م خ