نشست دو جانبه هیات اقتصادی ایران و سوریه برگزارشد

دمشق -سانا 

نشست دو جانبه هیات اقتصادی ایران و سوریه با حضور امیر امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ایران و سامر الخلیل وزیر اقتصاد سوریه در هتل داماروز در دمشق برگزار شد.

این دو هیات برای پیگیری یادداشت تفاهم در زمینه توسعه همکاری های اقتصادی با هم تبادل نظر کردند و برای نهایی شدن یاداشت تفاهم در این زمینه مسائل و مشکلات پیش روی را حل خواهند کرد.

اعضای این دو هیات در زمینه همکاری های اقتصادی موافقت نامه بلند مدتی را بین یکدیگر تنظیم می کنند تا آغازی برای تحول جدید در اقتصاد ایران و سوریه باشد.

این هیات کارشناسی، ظرفیت های موجود یکدیگر را در تمام زمینه ها به ویژه اقتصادی بررسی می کنند و طرفین ضمن توافق در خصوص جزئیات همکاری ها گام های بعدی را مشخص می کنند.

همکاری های گمرگی در این مذاکرات بیشتر از هر موضوعی مدنظر قرار دارد تا تهران و دمشق بتوانند قوانین را به نحوی تنظیم کنند که سبب افزایش تجارت میان ایران و سوریه شود.

همکاری های صنعتی، فناوری و اطلاعات، ایجاد بنگاه های کوچک اقتصادی، مطالعه در خصوص بازسازی زیرساخت های سوریه از جمله موضوعاتی است که در این سفر بررسی و توافق نامه اولیه در خصوص آنها امضا می شود.

ث/غ/م خ