روسای پنج کشور ساحلی دریای خزر کنواسیون تاریخی درمورد وضعیت حقوقی دریا را امضا می کنند

آکتاو-قزاقستان-سانا

مراسم امضاء کنواسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط روسای پنج‌ کشور ساحلی روز یکشنبه پس از پایان سخنرانی سران برگزار شد.

در این مراسم همچنین کشورهای ساحلی دریای خزر به منظور تقویت همکاری‌های خود در عرصه این دریا، شش سند همکاری به امضاء رساندند این اسناد در حضور روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر توسط مقامات عالی‌رتبه این کشورها امضاء شد.

پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست در دریای خزر پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر اسنادی بود که ۵ کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های خود در حوزه دریای خزر به امضاء رساندند.

شاهد أيضاً

سفیر اندونزی در طرطوس راه های افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری را بررسی می کند

طرطوس – سانا استاندار طرطوس امروز با سفیر جمهوری اندونزی در سوریه راه های افزایش …