به روز رسانی- تسلط ارتش بر مرز اداری حومه شرقی سویداء/ محاصره گروه تروریستی “داعش” در تلول الصفا

سويداء-سانا

یگان های ارتش ونیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه با همکاری نیروهای پشتیبانی، دامنه سیطره خود در بیابان سویداء شرقی را گسترش دادند و با تروریست های گروه “داعش” درگر شدند. 

گزارشگر سانا در سویداء اعلام کرد: یگان های ارتش  ونیروهای مسلح در پیگیری تروریست های باقیمانده ” داعش” در عمق بیابان پیشرفتند و بر مرز اداری حومه شرقی سویداء به طور کامل مسلط شدند و تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

گزارشگر افزود: یگان های ارتش با ادامه عملیات خود ضد تجمعات گروه تروریستی به سوی مرز اداری حومه دمشق پس از تسلط خود بر «تل منط الحصان»، اماکن تجمعات تروریست ها را در تلول الصفا محاصره و همه خطوط امدادرسانی آنها با به سوی این منطقه قطع کردند.

همچنین، گزارشگر سانا اشاره کرد که واحدهای مهندسی در ارتش به انجام عملیات پاکسازی مناطق آزادشده در عمق بیابان سویداء و خنثی مین ها و بسته های انفجاری به جا مانده از تروریست های گروه تکفیری “داعش”، ادامه دادند.

نیرمین خلیل/ثناء