نخست وزیر روسیه: تحریم های جدید آمریکا اعلام «جنگ اقتصادی» است

مسکو -سانا 

«دیمیتری مدودف» نخست‌وزیر روسیه امروز  گفت که تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های روسیه، به مثابه اعلان جنگ اقتصادی علیه مسکو است.

نخست‌وزیر روسیه  گفت که اگر محدودیت‌هایی روی عملیات بانکی یا استفاده از برخی واحدهای پولی اعمال شود، می‌توان آن را اعلان آشکار جنگ اقتصادی دانست».

نخست‌وزیر روسیه گفت: «نیاز به این جنتگ اقتصادی، به صورت سیاسی یا از طرق دیگر، پاسخ دهیم.