سوریه و آبخاز راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه را مورد بحث قرار دادند

دمشق-سانا

عماد صابونی، رئیس هیات برنامه ریزی و همکاری بین المللی سوریه و”بارتسيتس قسطنطينفيتش” فرستاده رئیس‌جمهور آبخاز و “داور کوفی” وزیر امور خارجه این کشور راهکارهای توسعه روابط  دوجانبه در تمام زمینه ها که به نفع دو کشور و دو ملت است مورد بحث وبررسی قرار دادند .

امروز دو طرف به اهمیت توسعه روابط همکاری و تاسیس کمیته های دوستی وتوسعه آن تا در مقابله با چالش های مشترک سهیم شوند، و همچنین به اهمیت مشارکت هیئت آبخازیایی در نمایشگاه بین المللی دمشق به منظور ایجاد روابط جدید بین دو کشور، اشاره نمودند.

راما