یکشنبه آینده شاهد بارش شهابی برساوشی باشید

ابوظبی – سانا

پدیده‌ی بارش شهابی برساوشی در ‌شب یکشنبه تا با مدا دوشنبه آینده در تمامی آسمان جهان عربی قابل مشاهده و کشورهای عربی بهترین مکان برای رصد این رویداد نجومی زیبا خواهد بود.

مرکز بین المللی نجوم اعلام کرد: این واقعه هر سال بین 11 تا 23 آگوست اتفاق می‌افتد، در اوج بارش می توان انتظار دیدن حدود 110 شهاب در ساعت را داشت.

غیاث/م.خ/ثناء