وزارت بهداشت تلاشهای خود را برای بازگشت سوریه خالی از فلج کودکان زیاد می کند

دمشق-سانا

همزمان با مراسم بزرگداشت جهان در بیست و جهار اکتبر روز جهانی فلج اطفال وزارت بهداشت تلاشهای خور را برای از میان برداشتن این بیماری به طور کامل و بازگشت سوریه خالی از آن زیاد کرد و واکسن این مرض را تأمین کرد .

وزیر بهداشت دکتر نزار یازجی در بیانیه مشترک وزارت و سازمان سلامت بین المللی در این مناسبت که سانا از آن نسخه دریافت کرد توضیح داد که برنامه محکمی را که وزارت گذاشت برای مقابله با این مرض منتشر شدن آنرا متوقف کرده است به خصوص بعد از تأمین واکسنهای لازم و نگهداری آن از تلف و منتقل کردن آن به شکل آمن به مناطق مختلف تا بعدا به کودکان زیرپنچ ساله واکسن بشود.

دکتر یازجی افزود : گروهای تروریستی کاروانهای کمک طبی را چند بار متوقف کرد و این کمک ها را اتلاف کرده تا کودکان از حق خود در دریافت رعایت بهداشتی را محروم بکند و این گروه های تکفیری در روزهای اخیر یه کارثه انسانی در استان ادلب به وجود آورد زیرا کودکان را به طریقه های بدائی واکسن کرده است که هیچ خوبی و مهارت در آن وجود نداشت که این امر به شهادت 15 کودک و خفه شدن دهها انجامید.