پرچم ملی بر فراز شهرک جباثا الخشب واقع در ریف شمالی قنیطره برافراشته شد

قنيطره – سانا

خبرنگار سانا از  برافراشته شدن پرچم ملی بر فراز شهرک جباثا الخشب واقع در ریف شمالی قنیطره خبر داد.

دیروز شهرک جباثا الخشب واقع در ریف شمالی قنیطره پس از اخراج تروریست ها از آن به شمال سوریه، به عنوان شهرک خالی شده از تروریسم اعلام شده است.