آزادسازی روستاهای «بیت اره» و «كويا» در حوض الیرموک حومه درعا

درعا-سانا

یکان های ارتش و نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه در راستای ادامه عملیات خود به منظور پایان وجود تروریسم در منطقه حوض الیرموک، روستاهای «بیت اره» و «كويا» واقع در دورترین شمال غربی استان درعا، را آزاد کردند.

گزارشگر جنگی سانا اعلام کرد: یگان های ارتش با ادامه عملیات خود به سوی جنوب شهرک الشجره در راستای تکمیل آزادسازی روستاهای منطقه حوض الیرموک از لوث تروریست های “داعش”، با گروهک های تروریستی حاضر در روستاهای «کویا» و «بیت اره» درگیر شدند.

گزارشگر توضبح داد که این درگیری ها با آزادسازی این روستاها و وارد کردن تلفات زیادی در افراد و مهمات در صفوف تروریست ها، به پایان رسید.

گزارشگر اشاره کرد: واحدهای مهندسی ارتش در حال انجام عملیات خنثی سازی مین ها و بسته های انفجاری کارگذتشته شده در این روستاها توسط تروریست ها و پاکسازی آن از بقایای آنها هستند.

گزارشگر در ادامه افزود: یگان های ارتش به انجام عملیات نظامی خود ضد آخرین تجمعات تروریست ها در روستاها «قصیر» و « معریه» به منظور آزادسازی آن از تروریسم، ادامه می دهند.

نیرمین خلیل