عراق تصویب قانون نژادپرستانه جدید رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد

بغداد –سانا

وزارت خارجه عراق به شدت تصویب قانون نژادپرستانه توسط پارلمان رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

«احمد محجوب» سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که بغداد به شدت تصویب قانون نژادپرستانه را توسط رژیم صهیونیستی محکوم می کند.

«احمد محجوب» سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد : این قانون باعث نهادینه شدن نژاد پرستی می شود. بر اساس این قانون، ساخت شهرک ها و یهودی سازی قدس تبدیل به یک اصل قانونی شده که بر همین اساس قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل نقض می شود. بر اساس قطعنامه شماره ۲۳۳۴ سازمان ملل شهرک سازی های اسرائیلی جرم شناخته شده و اعمال خشونت علیه شهروندان فلسطینی باید متوقف شود.

  محجوب از جامعه بین الملل خواست تا به تعهدات خود برای عدم اجرایی شدن این قانون عمل کند.

 

ث/غ/ م خ