رئیس جمهور دکتر بشار اسد به جابری انصاری: دستاورد هایی که در مسیر شکست دادن تروریسم به دست آمده است، اراده مستحکم ارتش عربی سوریه و نیروهای همپیمان و متحد برای آزادسازی کامل خاک سوریه از لوث تروریسم را نمایان می کند

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز با  حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و هیات همراه وی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بر اهمیت دستاورهای روابط استراتیژی بین سوریه و ایران برای دو ملت و نفع کل منطقه و ادامه کار برای تقویت این روابط و توسعه آن مورد تاکید قرار گرفت.

جابری انصاری هم در این دیدار دستاوردهایی که در چارچوب نابودی تروریسم در شهر درعا و ريف آن چه از طریق آشتی یا عملیات نظامی به دست آمد، به ملت و رهبری سوریه تبریک گفت.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد نيز تاکید کرد: دستاورد هایی که در مسیر شکست دادن تروریسم به دست آمده است، اراده مستحکم ارتش عربی سوریه و نیروهای همپیمان و متحد برای آزادسازی کامل خاک سوریه از لوث تروریسم را نمایان می کند.

رئیس جمهور گفت: سرکوب تروریسم در بیشتر اراضی سوریه، زمینه مناسبی را برای دستیابی به نتایج در سطح سیاسی برای پایان دادن جنگ فراهم کرده است، اما آنچه مانع آن می‌شود، سیاست‌ها و پیش‌شرط‌هایی است که کشورهای حامی تروریسم وضع می‌کنند.

غیاث/م.خ/ثناء