بهره برداری از ایستگاه تبدیل برق /تل کرتال/ و خط انتقال برق  /حماه 2 جندر/ 400 کیلو ولت

حماه- سانا

با حضور مهندس زهير خربوطلی وزیر برق کشورمان دیروز ایستگاه تبدیل برق /تل کرتال/ 300 مگاوات و خط انتقال برق  /حماه 2 جندر/ 400 کیلو ولت به بهره برداری رسید.

خط جندر برق از منطقه جنوبی به مناطق مرکزی، شمالی و ساحلی منتقل می کند.

وزیر برق کشورمان بيان كرد: بهره برداری از ایستگاه تبدیل و خط انتقال برق امکان انتقال 600 کيلوولت آمپر برق را فراهم می کند.

مهندس زهير خربوطلی افزود: برای احداث ایستگاه تبدیل برق /تل کرتال/ و خط انتقال برق  /حماه 2 جندر/ 10 میلیارد لیر سوریه هزینه شده است.

غیاث/م.خ/ثناء