مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در حالت تعلیق است

بروكسل – سانا

وزرای اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات پیوستن ترکیه به این اتحادیه در حالت تعلیق به سرمی‌برد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزرای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در لوکزامبورگ اعلام کرد: ترکیه از اتحادیه اروپا در حال دور شدن است و بر همین اساس این مذکرات در حالت تعلیق به سرمی‌برد.

وزرای اتحادیه اروپا هم‌چنین اعلام کردند: از ادامه نقض اجرای قانون و حقوق بنیادین از جمله آزادی بیان در ترکیه نگران هستیم.

در این بیانه ای آمده است: نقض استقلال دستگاه قضایی و هم چنین اقداماتی مانند اعمال محدودیت‌ها، بازداشت‌ها و زندانی کردن خبرنگاران،‌ دانشگاهیان و اعضای احزاب سیاسی از جمله نمایندگان پارلمان، مدافعان حقوق بشر، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگران که تنها به دنبال احقاق حقوق و آزادی‌های بنیادین خود هستند، غیر قابل چشم پوشی است.

غیاث/م.خ/ثناء