الجعفری: برخی دولت ها پرونده کمک های بشر دوستانه در سوریه را سیاسی می کنند واقدام به دستکاری گزارش های مربوط به حوادث استفاده از سلاح های شیمایی را می کنند

نیویورک-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری تاکید کرد که بحران ها در تمام جهان ناشی از سیاست های دولت های برخی کشورها می باشد، که  این کشورها ازسیاست های ایجاد بحران ها وجنگ ومدیریت آن برای خدمت جاه طلبی وبرنامه های خود استفاده می کنند واین سیاست ها تهدید اصلی صلح وامنیت بین المللی تشکیل می دهد.

دکتر الجعفری گفت که سبب اصلی درگیری ها در خاورمیانه اشغالی اراضی عربی از جمله پلندهای جولان توسط اسرائیل است.

الجعفری افزود:  برخی کشورها تجاوز نظامی مستقیم واراضی کشورها اشغال می کند وتجاوزات خود به جنک علیه تروریسم را موسوم می کند واز تروریسم واز ادامه اشغال اراضی عربی توسط اشغالگر اسرائیل حمایت می کند وحق ملت ها برای مقاومت اشغالگر وتجاوز را سرکوب می کند.

دکتر الجعفری خاطر نشان کرد که سوریه  طی هشت سال از جنگ تروریستی رنج کشیده است، واین جنگ مورد حمایت مالی برخی دولت ها که  میلیاردهای دلار برای ایجاد گروه های تروریستی داری شعاری ها غریب ازجامعه سوریه پرداخت.

وی گفت که ایالات متحده هنوز تروریست ها در 19 محل اشغال شده توسط آن در داخل سوریه از جمله منطقه التنف واردوگاه الرکبان در مثلث مرزی سوریه-اردن-عراق آموزش می دهد وآنهار را با اسلحه ومهمات آماده می کند.

دکتر الجعفری یاد کرد که برخی دولت ها پرونده کمک های بشر دوستانه در سوریه را سیاسی می کنند واقدام به دستکاری گزارش های مربوط به حوادث استفاده از سلاح های شیمایی را می کنند.

دکتر الجعفری تاکید کرد که سوریه هرگز از هرگونه مواد شیمایی استفاده نکرد ونخواهد کرد چون که این مواد آصلا وجود ندارد پس از نابود کردن آن در کشتی های ایالات متحده در دریایی مدیترانه با آگاهی شورای امنیت وسازمان منع سلاح های شیمیایی می باشد. وگروه های تروریستی از مواد شیمایی استفاده می کنند.

دکتر الجعفری گفت: بیانیه های هیئت های انگلیس وفرانسه وایالات متحده در شورای امنیت به منظور پنهان کردن جنایات سیاست های تجاوزی واشغالی دولت های این کشورها که منجر به نابودی ده های کشور عضو در سازمان ملل متحد،می باشد.

ادامه دارد….

حسین

شاهد أيضاً

فعالیت 1124 واحد صنعتی در استان لاذقیه

لاذقیه – سانا رحاب دعدع مدیر اداره صنعت استان لاذقیه اعلام کرد: 1124 واحد صنعتی …