سوریه دو مدال برنز در رقابت های المپیاد ریاضی آسیا را کسب کرد

دمشق-سانا

سوریه دو مدال برنز و چهار گواهینامه قدردانی در رقابت های المپیاد ریاضی آسیا و اقیانوس آرام  را کسب کرد، و این فعالیت توسط مکزیک از طریق اینترنت روز 13-6-2018 با شرکت بیشتر از سی کشور، سازماندهی شده بود.

عماد العزب رئیس کمیته ابتکار ونوآوری در یک اظهارنظر به خبرگزاری سانا گفت: به طور عمومی این دستاورد یکی از دستاوردهای مهم که دانشجویان تیم های ریاضی محلی محقق شده به شمار می رود

شایان به ذکر است که تعداد این جوایز به 50 جایزه از جمله 26 جایزه بین المللی و 24 جایزه آسیایی و 4 مدال نقره ای و 7 مدال برنز و 39 گواهینامه قدردانی، رسید.

وی یاد کرد: المپیاد ریاضی آسیا و اقیانوس آرام  از لحاظ سطح مسایل ریاضی که در آزمون ها مطرح شده مهمترین مسائل در سراسر جهان پس از المپیاد بین المللی ریاضی شمرده می شود.

وی همچنین امیداوری خود درمورد دستیابی به موفقیت های جدیدی در رقابت های المپیاد های جهانی را ابراز کرد.

گفتنی است که قرار است رقابت های المپیاد بین المللی در ماه ژوئیه آینده برگزار بشود، وشایان به ذکر است که المپیاد  کامپیوتر در ژاپن، و المپیاد ریاضی در رومانی، و فیزیک در پرتغال، و شیمی در چک، و علوم زیستی در ایران، برگزار خواهد شد.

تمام/راما