رئیس جمهور دکتر بشار اسد در دستوری زمان برگزاری انتخابات شوراهای محلی را تعیین کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با صدور دستور شماره 214 سال 2018 ، روز شانزدهم سپتامبر آینده را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای محلی تعیین کرد.

متن دستور :

دستور شماره 214

رئیس جمهوری

بر اساس مقررات قانون اداره محلی صادر شده در دستور شماره 107 در تاریخ 23-8-2011 میلادی و قانون انتخابات عمومی شماره 5 تاریخ 24-4-2014.

بند اول؛ روز یکشنبه، 16 سپتامبر 2018 موعد انتخابات شوراهای محلی خواهد بود.

بند دوم؛ این دستور در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

دمشق 10-10-1439  هجری قمری مطابق با 24-6-2018 میلادی.

رئیس جمهور بشار اسد

 

غیاث/م.خ/ثنا