بروجردی: حمایت آمریکا از تروریسم سبب بی ثباتی منطقه است

تهران-سانا

«علاءالدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که” حمایت علنی آمریکا از گروه های تروریستی و نقض تعهدات بین المللی مورد تأئید سازمان ملل متحد از جمله توافق برجام سبب بی ثباتی و تداوم بحران در منطقه شده است.”

بروجردی امروز در دیدار با «شالوا کیکناولیدزه» رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران گفت: توسعه نیازمند برقراری امنیت پایدار و مبارزه همه کشورهای جهان با تروریسم است.

بروجردی افزود: سیاست های جنگ افروزانه و حمایت علنی آمریکا از گروه های تروریستی و نقض تعهدات بین المللی مورد تأئید سازمان ملل متحد از جمله توافق برجام سبب بی ثباتی و تداوم بحران در منطقه شده است.

بروجردی با ابراز تأسف از  بحران انسانی بوجود آمده در یمن، گفت: کشتار کودکان بیگناه ، زنان و افراد غیرنظامی در یمن نتیجه حمایت مستقیم آمریکا از عربستان و دخالت در امور داخلی یمن است.

بروجردی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد ارتباطات میان دو کشور، گفت: ظرفیت‌های فراوانی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بویژه روابط پارلمانی میان جمهوری اسلامی ایران و گرجستان وجود دارد که می توان از آن در راستای ارتقاء سطح مناسبات دوستانه فی‌مابین بهره برد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم برقراری آرامش و امنیت در منطقه، افزود: استفاده از امکانات بالقوه اقتصادی در کشورهای منطقه نیازمند برقراری صلح و امنیت است.

شالوا کیکناولیدزه در پایان بر توسعه همکاری ها در عرصه توریسم، همکاری های اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، فراهم آوردن زمینه حضور  بخش های خصوصی و عملیاتی شدن پروژه های مشترک اقتصادی میان گرجستان و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

 

نیرمین خلیل