برقراری مجدد جریان برق استان حلب

حلب – سانا

دیشب جریان برق استان حلب برقرار شد، و خرابی ناگهانی ایجاد شده در شبکه برق رفع شده است.

مهندس حسام حج اسماعیل مدیر مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق منطقه شمالی درهمین باره به خبرنگار سانا گفت:  صبح دیروز خرابی فنی در شبکه 230 کیلو/ولت در نزدیکی منطقه خناصر  رخ داد که موجب قطع جریان برق شد و کارگروه‌های تعمیر و نگهداری برای تعمیر خرابی ناگهانی ایجاد شده در شبکه برق راهی این منطقه شده اند.

غیاث/م.خ/ثناء