دکتر بشار الجعفری: تعدادی از کشورها ملیارد ها دلار برای ارسال سلاح به تروریست ها در سوریه هزینه کردند

نیویورک – سانا

دکتر بشار الجعفری، نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد خواستار مقابله جدی با انتقال و قاچاقسلاح‌هایکوچک و  سبک به گروه ها تروریستی شد و  گفت:  تعدادی از کشورها به ارسال سلاح به تروریست ها در سوریه می پردازند و برای آن ملیارد ها دلار پرداختند.

دکتر بشار الجعفری دیروز در سخانی خود در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد برای بررسی پیشرفت حاصله در اجرای برنامه اقدام در مورد جلوگیری، مبارزه و امحای تجارت غیرقانونی اسلحه کوچک و سلاح‌های سبک گفت: پدیده تجارت غیرقانونی اسلحه کوچک و سبک نشانگر رو به وخامت واقعیت اخلاقی روابط در جهان امروز که مشارکت برخی کشورهای بزرگ و کوچک در ارسال سلاح به گروه های تروریستی را برای همگان آشکار کرد.

نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل گفت:  دنیای امروز شاهد پدیده ارسال مستقیم اسلحه کوچک و سبک از سوی برخی کشور ها به گروه های تروریستی درج شده در فهرست تروريستی شورای امنيت است که خطرناک ترین پدیده به شمار می رود.

غیاث/م.خ/ثناء