حال و هوای بازارهای دمشق در شب عید فطر

حال و هوای بازارهای دمشق در شب عید فطر

غیاث/م.خ