رئيس جمهور دکتر بشار اسد تعدادی از پیام های تبریک به مناسبت فرارسیدن عید فطر را دریافت کرد

دمشق – سانا

دیروز رئیس جمهور دکتر بشار اسد تعدادی از پیام های تبریک به مناسبت فرارسیدن عید فطر را از محمود المعراوی قاضی شرعی اول دمشق و هشام الشعار وزیر دادگستری و دکتر محمد عبد الستار وزیر اوقاف و دکتر احمد بدر الدين حسون مفتی اعظم سوریه دریافت کرد.

غیاث/م.خ