ارتش یمن شهرستان المتون در استان الجوف را به طور کامل آزاد کرد

صنعاء – سانا

ارتش و کمیته های مردمی یمن توانستند شهرستان المتون در استان الجوف را به طور کامل آزاد کنند.

خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» به نقل از یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن اعلام کرد: ارتش و  کمیته های مردمی یمن خسارات ها و تلفات سنگینی به مزدوران تجاوز وارد کردند.

این منبع افزود: این عملیات را یگان های نخبه ارتش و کمیته های مردمی در جبهه مزویه انجام دادند.

غیاث/ثناء/م.خ