در دیدار دکتر العطار و پاتریارک یازجی: توجه به فکر و ارزش ها و توسعه آموزش

 دمشق-سانا

دکتر نجاح العطار معاون رئیس جمهوری طی دیدار خود با پاتریارک یوحنا دهم یازجی پاتریارک کلیسای انطاکیه و کل شرق بر اهمیت اشاعه ارزش ها و اخلاق و توسعه آموزش و بازسازی انسان طی مواجهه با حملاتی که منطقهرا هدف قرار می دهد به منظور حذف و تحریف اندیشه وهوشیاری انسان تاکید کرد.

دکتر العطار اشاره کرد: مرحله آینده مرحله بازسازی در سوریه است، و روند بازسازی انسان اولویت دارد. لذا توسعه فرهنگی و فکری و گسترش و ارتقاء آموزش باید مورد توجه قرار گیرد.

طی دیدار تاکید بر نقش مهم موسسه های دینی و سازمان های فرهنگی در مساله تقویت ارزش های شهروندی و تحکیم مفهوم وابستگی به وطن، وطنی که قدرت خود  در مقابله با تلاش های تقسیم جامعه را ثابت کرد. تاکید شده است.

 

طی دیدار  به ریاکاری غربی در برخورد با مسائل بشردوستانه در منطقه ما  که با نادیده گرفتن غرب ها اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل علیه برادران فلسطینی را   و اطماع غربیان در کشورهای خودمانعیان می کند، پرداختند.

یوحنا دهم یازجی پاتریارک کلیسای انطاکیه و کل مشرق تاکید کرد: که کلیسا باطرح تبعید به هدف تخلیه منطقه از مسیحیان را مبارزه کرد و مردم را به ماندن و پایبندی به سرزمین خود تشویق کرد.

وی اشاره کرد که کلیسا از طریق گشایش مدرسه ها و دانشگاه ها که همه فرزندان سوریه را به خود جذب می کند، توجه خود به آموزش ثابت می کند.

پاتریارک یوحنا دهم یازجی از ارتش عربی سوریه و فداکاری و مقاومت شجاعانه مبارزان خو در مقابله با جنگ تروریستی علیه کشور  را قدردانی کرد.

راما

شاهد أيضاً

دستگيری مرد مسلحی كه به سمت ایست بازرسی نظامی در قدسیا شليك كرد

دمشق-سانا مقامات ذیصلاح مرد مسلحی را که از خودروی خود به سمت یک ایست بازرسی …