مدیر موزه ملی چک: آثار باستانی سوريه متعلق به میراث فرهنگی کل بشریت است

براگ- سانا

ميخال لوكيش، مدیر موزه ملی چک تاکید کرد: آثار باستانی سوریه متعلق به میراث فرهنگی برای کل بشریت است.

مدیر موزه ملی چک افزود: آثار سوریه به علت انگيزه های افراطی به صورت عمدی تخریب شد.

به نقل از روزنامه بلیسک چک، ميخال لوكيش گفت: در راستای اجرای توافق امضا شده با اداره عمومی آثار باستانی و موزه های سوریه، موزه ملی چک در زمینه مرمت اثار باستانی به متخصصان سوری کمک می کند.

ميخال لوكيش افزود: 20 اثر باستانی برای مرمت شدن از سوریه به چک منتقل خواهد شد.

وی اعلام کرد: موزه ملی چک محموله ای از مواد نگهدارنده آثار باستانی به ارزش 98 هزار یورو را به سوریه ارسال کرد.

مدیر موزه ملی چک توضیح داد: کارشناسان سوری در جریان عملیات مرمت آثار باستانی قرار خواهند گرفت.

غیاث/ثناء/م.خ