رئیس جمهور اسد دستور افزایش 30 درصد حقوق نظامیان صادر کرد

دمشق-سانا

امروز رئیس جمهور دکتور بشار اسد دستور شماره 8 برای سال 2018 درباره افزایش حقوق نظامیان به نسبت 30% از کل حقوق پس از اضافه کردن کمک هزینه زندگی  صادر کرد.

دستور صادر شده توسط رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر شود واز اولین ماه پس از صدور آن اجرا می شود

دمشق، 19 رمضان/1439/ هجری،4-6-2018 میلادی.

حسین

شاهد أيضاً

بررسی بهبود وضعيت برق و افزایش عرضه فرآورده‌های نفتی در نشست هفتگی شورای وزیران

دمشق – سانا شورای وزیران امروز با تشکیل جلسه هفتگی خود به ریاست مهندس حسین …