کشف تله های انفجاری و مین ها به جای مانده از تروریستها در شهرک های یلدا و ببیلا

دمشق – سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد: مقامات ذیصلاح امروز در جریان جستجوی شهرک های يلدا وببيلا واقع در جنوب دمشق تعدادی از تله های انفجاری و مین ها به جای مانده از تروریستها را کشف کردند.

پس از بیرون راندن تروریست ها از شهرک های يلدا، ببيلا و بيت سحم به شمال سوریه، این شهرک ها از تروریسم خالی شده اند و پس از ورود ماموران پلیس به این شهرک ها، صد ها خانواده نیز به منازل خود بازگشتند.

م.خ/غیاث/ثناء