رئیس جمهور دکتر بشار اسد به شبکه “روسیه امروز”: تمام سرزمین سوریه را آزاد خواهیم کرد وآمریکای ها باید خارج شوند وحتما خارج می شوند…”رژیم صهیونیستی” ترسیده چونکه عزیزان خود از  گروه “النصره” و”داعش” را از دست می دهد

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد تاکید کردند که هر موفقیتی که توسط ارتش عربی سوریه در جنگ خود علیه تروریسیم وبا هرگونه پیشروی روند سیاسی  محقق شود دشمنان سوریه ومتخاصمان در غرب تحت رهبری آمریکا واسباب بازی های خود در آورپا ومنطقه در تلاشند تا خاتمه جنگ از طریق افزایش حمایت از تروریسم وآوردن تروریست ها به سوریه یا از طریق جلوگیری از روند سیاسی به تعویق بیاندازند.

رئیس جمهوری طی مصاحبه با شبکه “روسیه امروز” توضیح دادند: پس از آزادسازی حلب ودیر الزور وپیش از آن حمص وهم اکنون دمشق آمریکا دارد برگ های خود را از دست می دهد که گروهک تروریستی “جبهه النصره” برگه اصلی آن برگ ها را تشکیل می داد اما در حین کشف رسوایی ثابت شده که آن گروهک را جزو سازمان “القاعده” بوده سریع به دنبال برگه ای دیگری رفتند وآن نیروی های دیمکراتیک سوریه. ایشان اشاره نمودند که برخورد با آن با دو گزینه انجام می شود یا از طریق گفتگو  واگر این روند شکست بخورد متوسل به زور می شوییم تا مناطق تحت کنترل آن ها چه با حضور آمریکایی ها یا غیره را آزادسازی کنیم.

رئیس جمهور گفتند: آمریکایی ها باید خارج شوند وبه هر عنوان خارج می شوند. به عراق بدون داشتن اساس قانونی آمده بودند وببین چه ریخته سرشان. باید عبرت بگیرند. عراق چیزی استثنائی نیست وسوریه همیطور. مردم دیگر حضور بیگانان در این منطقه را قبول ندارند.

متن کامل مصاحبه:

خبرنگار: جناب رئیس جمهور از فرصتی برای انجام مصاحبه با شما فراهم کردید بسیار متشکرم. پس از گذاشت چند سال از تردد به سوریه وفرستادن گزارشات خبری از آن. با ملاقات با شما بنده شرفیاب شدم

-جناب رئیس جمهور .. موفقیت های اخیر در غوطه ودر اردوگاه یرموک باعث ایجاد تغییر ریشه ای در اوضاع میدانی در سوریه شد. به نظر شما. ما چقدر از پایان جنگ نزدیک شدیم؟

اولا خیر مقدم می گویم به سوریه با هر پیشروی در میدان نبرد محقق می شود وبا هر موفقیتی رقم بخورد با آزادسازی منطقه جدید ما به خاتمه مناقشه را نزدیگتر می شوییم. قبلا گفته بودم اگر دخالت خارجی نبود مساله بیشتر از یک سال برای سامان دادن

اوضاع در سوریه طول نمی کشید اما در عین حال با هر پیشروی که توسط ارتش سوریه محقق شود وبا پیشروی روند سیاسی اجمالا اوضاع به سوی تحقق ثبات بیشتر را می رود دشمنان ومتخاصمان خود خصوصا در غرب که تحت رهبری آمریکا واسباب بازی های گوش به فرمان آمریکا در آورپا ومنطقه ما به علاوه به مزدوارنش در سوریه در تلاش هستند تا از فرارسیدن خاتمه جنگ را جلوگیری کنند. چه با افزایش حمایت از تروریسم یا آوردن تروریست های دیگر به سوریه یا از طریق مانع تراشی جلوی روند سیاسی . لذا چالشی که در پیش داریم منحصر به مقابله با توطئه های آن ها وپیاده کردن طرح ها خودمان را است. فکر می کنم ما در این راستا موفق می شوییم. اما در عین حال سخت است کسی خاتمه جنگ را پیش بینی کند اما اوضاع را به سرانجام نردیگتر می شود. این امر بدیهی است.

خبرنگار: می توان گفت موفقیت های نظامی شما بسیار قابل توجهی بود از لحاظ سرعت فروپاشی استحکامات گروه های مسلح که برای سال ها دوام آورده بود. آیا طرح بازپس گرفتن تمام مناطق سوریه را با توسل به قدرت نظامی دارید؟ ما در مورد ادلب حرف می زنیم ومرزها با “اسرائیل” ومناطق تحت سیطره نیروی های دموکراتیک سوریه.

رئیس جمهور:

جنگ بدترین گزینه محسوب می گردد. فکرم می کنم تمام مردم سوریه دربارهء این حقیقت متفق القول هستند. اما در بعضی اوقات هیچ گزینه جز این ندارید.چراکه وقتی درمورد گروه های از قبیل “القاعده” و”داعش” والنصره وگروه های دیگر همفکر آن ها حرف می زنی تمام آن گروه ها ایدیولوژی واحدی دارند مانند جیش الاسلام واحرار الشام وغیره این گروه های حاضر به انجام گفتگو نیستند وهیچ طرح سیاسی را ندارند تنها چیزی که دارند این طرح ایدیولوژی تاریکی است وسعی می کنند تا تمام مناطق تحت سیطره آن ها به مناطق شبیه مناطق “القاعده” در هرجای دنیا را مبدل کنند. لذا تنها گزیته برخورد با آن ها جز بکارگیری زور نیست.

خبرنگار: درمورد آشتی ملی و حکمت از فرستادن تمام این جهادی ها پیشکسوت با اسلحه خفیف شان به ادلب چیست؟ تا الان ده ها هزار جهادی به ادلب رفتند ومواضع شان را تحکیم کردند واستحکامات را ساختند.سرانجام. به گفته شما. شما موظفید با آن ها بجنگید. از یک طرف آیا طرح ایجاد یک منطقه خارج ار کنترل دولت را دارید؟

رئیس جمهور:

در حقیقت. ما مدوام می گوییم که تمام مناطق سوریه را آزاد خواهیم کرد لذا بعید است منطقه ی از خاک سوریه را به طور عمدی خارج از کنترل ما بگذارییم. این یک امر طبیعی است. وشما می دانید. تروریست ها ادلب را در سال 2015 با حمایت ترکیه اشغال کردند وگروهک النصره وبعضی گروه های حامی آن تحت کنترل خود در آورد. پیش از آن ما شروع به انجام آشتی های ملی شده بودیم  اما در هر آشتی که بعداز سال 2015 انجام می شد به گمانم در ماه مه سال 2015 صورت گرفت تمام گروه ها که تمایل به ترک شهرها یا روستا ها داشتند شهر ادلب را انتخاب می کردند واین نشانه آشکار که تمام آن گروها دارای ایدیولوژی واحدی هستند چون که منطقه ی انتخاب می کنند که تحت کنترل گروه “النصره” قرار دارد ورفتن به سوی منطقه دیگر نداشتند. لذا ما این ها را به ادلب نفرستادییم بلکه خودشان ادلب را  انتخاب کردند.

خبرنگار: چگونه با حضور نظامی آمریکا در سوریه برخورد خواهید کرد؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد اسد:

پس از آزادسازی  حلب، دیرالزور و قبل از آن حمص و هم اکنون دمشق؛ آمریکا برگه های خود را از دست داده است. آنها برگ اصلی را جبهه النصره می دانستند و آنرا میانه رو محسوب می کردند اما هنگامی که واقعیت فاش شد که آنها بخشی از القاعده هستند به دنبال گروههای دیگر رفتند و این گروه نیروهای سوریه دموکراتیک است. ما در مناطق مختلف پیشروی می کنیم و هم اکنون تنها مشکل نیروهای سوریه دموکراتیک است که ما با آنها با گزینه برخورد خواهیم کرد؛ نخست گفتگو زیرا بیشتر این نیروها سوری هستند و کشورشان را دوست دارند و مایل نیستند که بازیچه خارجی باشند. همه ما به آمریکا اعتماد نداریم نه به خاطر جنگ بلکه به این سبب که آنها عکس گفته های خود عمل می کنند و مدام دروغ می گویند و از همین رو گزینه واحد همزیستی میان سوری هاست. این گزینه اول است اما هر نشد به آزادسازی این مناطق با زور متوسل می شویم. ما گزینه های دیگری غیر از آزادسازی این منطقه خواه با وجود آمریکایی ها یا بدون آنها نداریم. آمریکایی ها باید بروند زیرا این سرزمین ماست و وظیفه ما است که این منطقه را آزاد کنیم. آمریکا باید بروند و خواهند رفت. آنها به شکل غیرقانونی به عراق آمدند و ببینید چه بر سر آنها آمد. آنها باید درس بگیرند. عراق استثنا نیست و سوریه هم استثنا نیست. مردم حضور نیروهای خارجی در این منطقه را قبول نمی کنند.

خبرنگار: منظور تان نسبت به تهدید وزیر انرژی اسرائیل چیست؟

رئیس جمهور:

ما از زمانی که متولد شدیم-من از نسل خودم و بیشتر نسلها کنونی در سوریه می گویم- ما در سایه تهدید تجاوز اسرائیل قرار داشتیم. این گفته شود ما در سایه ترس از چند دهه قبل به سر می بریم یاوه است. چرا آنها در حال حاضر به این شیوه تهدید می کنند؟ این گواهی بر ترس و جنون آنهاست زیرا آنها نگران از دست دادن عزیران خود یعنی “النصره” و “داعش” هستند و از این رو احساس ترس می کنند.

خبرنگار: برای منع اسرائیل از انجام حملات هوایی به سوریه چه اقداماتی می توانید انجام دهید؟

رئیس جمهور دکتر بشار اسد:

هدف مزدوران قبل از حمله به هر مرکز دیگری پدافند هوایی سوریه بود سئوال این بود که آنها چرا به پدافند هوایی حمله می کنند چه ارتباطی با “تظاهرات مسالمت” و “گروههای میانه رو” آنگونه که ادعا می کردند داشت زیرا این پدافند جنبه دفاعی برای کشور دارد؟ هیچ دلیلی غیر از اینکه آنها به طور مستقیم با “اسرائیل” ارتباط داشته و دارند نبود از این رو به این پایگاه حمله و بخشی از آنرا منهدم کردند. هم اکنون با حمایت روسیه پدافند دفاع هوایی ما قوی تر از قبل است و  حملات اخیر اسرائیلی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی گواه آن است. تنها گزینه در برابر ما بهبود توان سامانه های دفاع هوایی ما است و این تنها کاری است که ما می توانیم انجام دهیم و انجام می دهیم.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد درپاسخ به سؤال خبرنگار درباره اینکه اسرائیلی ها می گویند نیروهای ایرانی را در سوریه هدف قرار می دهند، بیان کرد: واقعیت مهم این است که نیروهای ایرانی نزد ما وجود ندارند ما در هیچ زمانی نیروی ایرانی نداشتیم و نمی توان آنرا کتمان کرد ما خجالت نمی کشیم که بگویم چنین نیروهای ایرانی در سوریه هستند اگر وجود داشتند ما از روسها دعوت کردیم و این امکان برایمان وجود داشت که از ایرانی ها هم دعوت کنیم ما افسران ایرانی داریم که به ارتش سوریه کمک می کنند اما نیروهایی ایرانی در سوریه نیستند و این واقعیت آشکاری است که دروغ آنها را آشکار می کند. در حملات چند هفته قبل ادعا کردند که پایگاههای ایرانی را هدف قرار دادند که به شهادت و زخمی شدن دهها سوری منجر شد و یک ایرانی هم در میان آنها نبود. پس چگونه می توانند بگویند که این نیروها در سوریه هستند؟ این دروغ است. ما همواره گفته ایم که افسران ایرانی با ارتش ما همکاری می کنند اما نیروهای ایرانی در سوریه نیستند.

خبرنگار: اکنون حملات شیمیایی ادعایی در سوریه صورت گرفت، دولت و همپیمانان سوریه می گویند که شما با این هیچ ارتباطی ندارید..استفاده از گازهای سمی علیه مخالفان به نفع کیست؟

رئیس جمهور:

بخش مهم جواب این است این به نفع کیست؟ به نفع ماست؟ چرا؟ این را می گویم زیرا زمان این حمله پس از پیروزی ارتش سوریه در غوطه بود. ما سلاح شیمیایی نداریم ما سلاح شیمیایی علیه ملت مان به کار نمی گیریم. چگونه ممکن است که سلاح شیمیایی ضد غیر نظامیان که دولت سوریه خواهان حمایت آنهاست به کار گرفته شود؟ موضوع به دست آوردن قلوب سوری هاست و کشمکش اصلی این است. این اولا اما در ثانی اگر به فرض داشتن این سلاح و قصد به کارگیری آیا پس از اینکه نبرد را تمام کرده است به کار می گیرد یا قبل آن یا خلال آن؟ این غیر منطقی است. علاوه بر آن کسی که به منطقه برود متوجه حضور گروههای و غیرنظامیان و نظامیان می شود اگر این سلاح در این منطقه به کار گرفته شده پس به همه آسیب می رسید و این رخ نداد. اگر به منطقه بروی و از غیرنظامیان سئوالی کنی که حمله شیمیایی صورت گرفته است کسی را نخواهی یافت که تایید کند. حتی روزنامه نگاران غربی که پس از آزادسازی غوطه به این منطقه رفتند از مردم سئوال کردند و آنها گفتند که حمله شیمیایی رخ نداده است. از این رو این روایت مجرد بهانه ای برای حمله به سوریه بود.

خبرنگار: اگر یک حمله ادعایی سازوگار با اهداف آنان صورت گرفت، آیا گروه بزرگ دیگری از موشک ها سوریه را هدف قرار خواهد داد؟

رئیس جمهور سوریه

 حضور هواپیماها، ائتلاف آنها و آنچه “ائتلاف ضد تروریسم” نامیده می شود بر چه اساسی است؟ واقعیت آن حمایت از تروریستهاست و هیچ اساسی برای این ائتلاف وجود ندارد. اساس قانونی حملات در یمن، افغانستان و مرز با پاکستان چیست؟ هیچ اساسی ندارد. آمریکا و دنبال روهای غربی آن به قانون بین المللی گردن نمی نهند و هیچ تضمینی که حمله ای نشود وجود ندارد. در چند هفته قبل صورت گرفت و در سال گذشته و آوریل 2017 انجام گرفت و ممکن است که در هر زمان دیگری هم نیز انجام شود. غرب در اندیشه حمله فراگیر به سوریه بود که تهدید روسی غرب را به کم کردن آن و قرار دادن در چارچوب محدود سوق داد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد توضیح داد: ما در آستانه درگیری مستقیم میان آمریکا و روسیه قرار داشتیم که خوشبختانه این درگیری رخ نداد نه به سبب حکمت رهبران آمریکا بلکه به دلیل حکمت رهبران روسیه بود. به نفع احدی در جهان نیست که چنین درگیری رخ دهد.

رئیس جمهور گفت: همانطور که در ابتدا گفتم هر اندازه که ما به پایان نزدیک می شویم قصد دارند که این روند را به تاخیر اندازند. این یعنی چه؟ هر چه ما توانستیم که ثبات برقرار کنیم خطر افزایش یافت و هر اندازه که مصالحه برقرار شد؛ قتل و ویرانی و تلاش برای سیطره بر مناطق بیشتر از وی تروریستها بیشتر شد. از این رو هر زمان که تلاشهای مصالحه زیاد می شود گروههای دیگر در همان مناطق به دنبال شکست آن هستند زیرا فرمان از خارج می رسد که به سوی مصالح نروید و این دستورات بهایش پرداخت شده است. اما هر اندازه که تنش بیشتر شود عزم ما برای حل مشکل بیشتر می شود.