استقبال گسترده از غرفه سوریه در بیست و یکمین نمایشگاه تجاری بهار در پیونگ یانگ

استقبال گسترده از غرفه سوریه در بیست و یکمین نمایشگاه تجاری بهار در پیونگ یانگ..

 

نیرمین