(علمای مسلمان) پیروزی سوریه فروپاشی پروژه تروریستی تاکید می کند

بیروت-سانا

شيخ حسان عبد الله رئیس هیئت حوزه علمای مسلمان در لبنان گفت: پیروزی های ارتش عربی سوریه در منطقه الحجر الاسود ومخیم الیرموک فروپاشی پروژه تروریستی اسرائيلي – آمریکایی – عربستان که قصد نابودن وتجزیه سوریه داشت، تاکید کرد.

وی افزود: بلا شک سوریه توانای بازسازی خود را دارد.

وی طی اجلاس امروز یاد کرد: پایان مبارزه با صهیونیست ها  و آمریکایی ها  نزدیک شده است ، وهمه تلاش های آمریکا و اسرائيل  برای فشار بر محور مقاومت شکست خواهد خورد، وپیشرفت این محور به سوی تحقق اهداف مشروع خود برای آزاد کردن فلسطین نمی توانند جلو گیری کنند.

راما-حسین

شاهد أيضاً

حمایت غیرقانونی واشنگتن از شبه نظامیان جدایی طلب /قسد/ و جنایات آنان

حسكه – سانا آمریکا همچنان با حمایت غیرقانونی از شبه نظامیان جدایی طلب/قسد/ قانون بین …