منذر : حمایت سوریه از تمام ابتکارات برای حل بحران آن

نیویورک-سانا 

منذر منذر قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد آمادگی سوریه برای از تشرکت در تمام ابتکارات با هدف حل بحران آن را تأیید کرد.

منذر در نشست شورای امنیت سازمان ملل در خصوص حفظ حقوق بین الملل در حوزه حفظ صلح و امنیت بین المللی گفت که سوریه بدون هیچ مداخله خارجی از طریق دیپلماسی، مذاکرات و میانجیگری برای رسیدن به حل و فصل صلح آمیز توسط مردم سوریه تلاش کرده است.

وی خاطرنشان کرد که دولت سوریه نامه های متعددی به دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ارسال کرده است که نشان می دهد که تأسیس ” مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی در سوریه  ” نقض جدی منشور ملل متحد است.