رئیس اعضای جدید دادگاه عالی قانون اساسی در برابر رئیس جمهور اسد سوگند یاد کردند

دمشق-سانا

رئیس و اعضای  جدید دادگاه عالی قانون اساسی سوریه در مقابل دکتر بشار اسد، رئیس جمهور کشورمان، سوگند یاد کرده است.

 رئیس جمهور دکتر بشار اسد پس از ادای سوگند با رئیس و اعضای دادگاه دیدار کرده و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

رئیس جمهور بشار اسد بر اهمیت دادگاه عالی قانون اساسی در توسعه تفکر قانونی و ﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ و دستورات ﻋﺎﺩی ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی تاکید کرد.

شایان به ذکر است که، رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره 165 برای سال 2018 شامل تعیین محمد جهاد اللحام به عنوان رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و اعضای آن را صادر کرده است..

-قاضی بشير ابراهيم دباس.

-قاضی رسلان علی طرابلسی.

-قاضی مالك كمال شرف.

-دکتر  جميله مسلم شربجی.

-دکتر سعيد عبد الواحد نحيلی.

-وکیل عفيف ميخائيل ناصيف.

-وکیل ماجد رشيد خضره.

-وکیل محمد نواف محمد انور حماده.

-خانم سلوى كضيب.

-وکیل معتصم بالله سكيكر.

نیرمین خلیل