روحانی: توانایی نظامی و استقلال ایران قابل مذاکره نیست

تهران – سانا

رییس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی قدرت نظامی و استقلال و روابط خود با کشور های منطقه یک مساله غیر قابل مذاکره دانست حتی اگر آمریکا خواستار آن شد.

وی امروز گفت: اگر آمریکا  متمایل به سرقت استقلال ایران شد ، باید خوب بداند که این امر امکان پذیر نیست.

روحانی اشاره کرد که آمریکا به دنبال تضعیف قدرت ایران است  استقلال ایران باعث نگران واشنگتن می شود اما ایران روند پايبندي به اهداف خودادامه خواهد داد.

وی افزود: آمریکا اولین بازنده خروج از توافق هسته ای خواهد بود از هرگونه اتخاذ تصمیم در مورد خروج از این توافق پشیمان خواهد شد.

روحانی توضیح داد: ایران هرگز به دنبال داشتن سلاح هسته ای نیست و وهمچنین تلاش در این خصوص نخواهد کرد اگر آن ها خواهان تضعیف تهران و کاهش قدرتش هستند، با مقاومت شدیدی روبرور خواهند شد. 

ت.م.راما