انجمن نجوم سوریه: روز 17 ماه جاری میلادی نخستین روز ماه رمضان  در کشورمان است

دمشق -سانا

انجمن نجوم سوریه اعلام کرد که محاسبات نجومی نشان می دهند که روز 17 ماه جاری میلادی نخستین روز ماه رمضان در کشورمان می باشد.

انجمن نجوم سوریه توضیح داد: هلال ماه رمضان در روز سه شنبه  15-5-2018  در ساعت 2.50 ظهرا شکل می گیرد و در ساعت 25ر19 غروب می کند در حالی که خورشید در ساعت 27ر19 غروب می کند یعنی میان غروب ماه و خورشید دو دقیقه است بنابر این رویت ماه با چشم ممکن نیست و فقط با  تلسکوپ ممکن است.

انجمن نجوم سوریه اشاره کرد که خورشید در روز چهار شنبه  در ساعت 28ر19 غروب می کند در حالی که ماه در ساعت 32ر20 غروب می کند یعنی میان غروب ماه و خورشید64دقیقه است.

ث/غ/م خ