تاکید وزیر انرژی و منابع معدنی کوبا بر اهمیت همکاری با سوریه

هاوانا – سانا

آلفردو لوپز، وزیر انرژی و معادن کوبا دیروز در دیدار با دکتر ادریس میا سفیر کشورمان در این کشور بر اهمیت همکاری های سوریه و کوبا در زمینه انرژی به ویژه با توجه به پیشرفت های چشمگیری هاوانا در تولید برق تاکید و از ایستادگی سوریه و دستاورد های ارتش عربی سوریه قدردانی کرد.

وزیر انرژی و معادن کوبا نیز نسبت به پیروزی سوریه پیروز ابراز اطمینان کرد.

به نوبه خود سفیر کشورمان در کوبا نیز بر اهمیت همکاری بین سوریه و کوبا در تمام زمینه های به ویژه در زمینه انرژی های جایگزین تاکید کرد.

دکتر ادریس میا نیز با اشاره به حملات سیستماتیک تروریست‌ها به زیر ساخت ها و چاه های گازی و نفتی توضیح داد: پیروزی های ارتش عربی سوریه در از سرگیری فعالیت تولیدی تعدادی از چاه های گازی و نفتی سهیم بود که بازتاب مثبتی در بخش انرژی سوریه به همراه داشت.

غیاث/ثناء/م.خ