اطلاعات اولیه حاکی از توافقنامه برای خروج گروه های تروریستی از ریف حمص شمالی وریف حماه جنوبی است

حمص- سانا

خبرنگار سانا یاد کرد که اطلاعات اولیه حاکی از توافقنامه برای خروج گروه های تروریستی از ریف حمص شمالی وریف حماه جنوبی است.

خبرنگار سانا گفت که طبق این توافقنامه تمام تروریست های که با تسلیم مخالفت دارند همراه با خانواده های شان پس از تحویل سلاح های سنگین ومهمات حد اکثر طی دو روزاز تاریخ امضای توافقنامه، به مقصد جرابلس وادلب ریف حمص وحماه را ترک خواهند کرد.

خبرنگار سانا گفت:  طبق توافقنامه جاده بین المللی (حمص-حماه) پس از سه روز از امضای توافقنامه باید باز شود، وجاده توسط ارتش جمهوری عربی سوریه کنترل خواهد شد.

خبرنگار ساناافزود: گروه های تروریستی متعهد به تسلیم تمام نقشه های تانل ها ومین ها وانباره های مهمات ومواد منفجره است.

گفتنی است که این شبیه این توافقنامه در حمص در سال 2014 و 2017 برای اخراج تروریست ها از حمص قدیم ومحله الوعر انجام داده بود.

حسین

شاهد أيضاً

مدال های طلا و نقره برای سوریه در سوریه در اولین روز مسابقات دو و میدانی قهرمانی غرب آسیا

بیروت – سانا  در نخستین روز از مسابقات دو و میدانی قهرمانی غرب آسیا، در …