بانک کشاورزی سویداء:  آغاز مجدد پرداخت وام های کوتاه و بلند مدت

سويداء- سانا

بانک کشاورزی  سویداء دیروز به منظور حمایت از اجرای طرح های کشاورزی و توسعه ای روستایی آغاز مجدد پرداخت وام های کوتاه و بلند مدت را اعلام کرد.

مهندس نسيم حديفه مدیر شعبه سویداء بانک کشاورزی در همین باره توضیح داد: برای تامین هزینه خرید نهاده های کشاورزی شامل کود و بذر کشاورزان می توانند از وام های کوتاه بهره ببرند.

مدیر شعبه سویداء بانک کشاورزی افزود: کشاورزان جهت خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی از وام ها متوسط – بلند مدت استفاده نمایند.

غیاث/م.خ/ثناء