با هزینه 307 میلیون لیر..اختصاص دادن ملک به طرح سرمایه گذاری در شهر صلخد

سویدا-سانا

وزارت کشاروزی واصلاحات ارضی به مسئله اختصاص دادن ملک بالغ بر 36 دونم به شورای شهر صلخد واقع در استان سویدا به هدف تاسیس کارخانه سنگبری بازالت با هزینه 307میلیون لیر سوریه را که توسط وزارت اداره محلی پرداخته می شود موافقت کرد.

رئیش شورای شهر باسل شومری به خبرنگار سانا تصریح کرد که طرح که به زودی عملی می شود عواید مالی را تامین خواهد کرد وبازتازبی خوبی علیه خدمات ارائه شده به مردم وتامین ماسه وشن سیاه برای بخش عمومی وخصوصی وبا قیمت مناسب به علاوه به احیا زمین های مجاور را خواهد داشت.

شهر صلخه در فاصله 32کم از استان سویدا قرار دارد ومساحتش بالع بر 900 هکتار است.

ت.م

شاهد أيضاً

رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه حفاظت از یکپارچگی وحاکمیت سوریه یک امر حیاتی برای آمن وثبات در ترکیه دانست

آنکارا-سانا ایلکر باشبوغ رییس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه، دولت این کشور را به دخالت …